Takip Edin:

  • E-posta
  • Telefon
    0544 244 28 07
  • Adres
    Altınkum Mahallesi 457 Sokak No:5 Kat: 2 Konyaaltı ANTALYA
Back To Top

Sosyago Sözleşmeşi

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1.Sözleşmenin Kapsamı

1.1. Sosyago, Altınkum Mah. 457 sok. No:5  Konyaaltı – Antalya – Türkiye adresinde bulunan Evgen Group’tur. Müşteri ve Sosyago arasında akdedilen işbu sözleşme, hizmet koşullarını ve tarafların yükümlülüklerini belirtmektedir.

1.2. Sosyago ürünleri olan yazılım geliştirme, web tasarımı, bilişim, iletişim hizmetleri, internet ve yazılı-görsel medya reklamcılığı hizmetleri, sosyal medya hizmetleri müşteri ve Sosyago arasındaki işbu yazılı sözleşmenin hükümlerine tabidir. Müşteri ve Sosyago yazılı olarak aksine bir anlaşmaya varmadıkça, işbu sözleşme geçerliliğini korumaktadır.

1.3. Sosyago ürünleri, işbu sözleşmede toplu olarak “Hizmetler” olarak anılacaktır ve Sosyago tarafından müşteriye ayrı yazılı bir sözleşme ile verilen hizmetleri kapsamayacaktır.

2.Sözleşme Koşulları

2.1. Hizmetleri kullanabilmek için öncelikle hizmet sözleşmesi ve şartlarının müşteri tarafından kabul ve onayı gerekmektedir.

2.2. Hizmet sözleşmesi kabul şekilleri;

a-Sosyago tarafından herhangi bir hizmet için müşteri temcilsine kabul işlemini teyit ederek,

b-Sosyago ve müşteri arasındaki anlaşma kapsamında gönderilen sözleşmeyi imzalayarak,

c-Sosyago’nın verdiği hizmetleri kullanarak; bu durumda, müşteri, Sosyago’nın hizmetlerini kullanım anından itibaren hizmet sözleşmesini kabul etmiş ve onaylamış sayılır.

2.3. Eğer müşteri, hizmet sözleşmesini kabul ve onay için reşit değilse, Türkiye Cumhuriyeti kanunları veya hizmetleri kullandığı ülke de dahil olmak üzere diğer ülkelerin kanunları uyarınca işbu hizmetleri almaktan men edilmişse, işbu hizmet sözleşmesini kullanamaz. Bunun tespiti halinde, müşterinin Sosyago’ndan aldığı hizmet hemen sonlandırılır ve Sosyago, müşterinin zarar ziyanından sorumlu tutulamaz.

3. Sosyago tarafından hizmetlerin verilmesi

3.1. Sürekli yenilenme kapsamında, Sosyago, genellikle sadece kendi takdiriyle ve önceden müşteriye bildirimde bulunmaksızın kullanıcılara, hizmetleri veya hizmetlerin kapsamındaki herhangi bir özelliği vermeyi kesin veya geçici olarak durdurabilir. Bu durum, müşteri tarafından onaylanmakta ve kabul edilmektedir. Müşteri, müşteri temsilcisi aracılığıyla kendisine tanımlanan yetkiler dahilinde; hizmetlerde değişiklik yapma, durdurma, duraklatma hakkına sahiptir. Müşteri, hizmetleri kullanmayı bıraktığında Sosyago’ı özel olarak bilgilendirmek zorunda değildir.

3.2. Herhangi bir sebep göstermeksizin Sosyago, müşterinin hesabına erişimini engelleyebilir. Bu sebeple müşteri hizmetlere, hesap detaylarına veya hesabında yer alan herhangi bir dosya veya diğer içeriğe erişmekten alıkonulabilir. Bu durum müşteri tarafından onaylanmakta ve kabul edilmektedir.

3.3. Henüz Sosyago tarafından hizmetler aracılığı ile gönderebileceğiniz veya alabileceğiniz iletilere veya herhangi bir hizmetin verilmesinde kullanılan saklama alanına ilişkin hiç bir üst sınır getirilmemiştir. Ancak müşteri, Sosyago’ın kendi takdiriyle ve her zaman bu tip üst sınırlar koyabileceğini onaylamakta ve kabul etmektedir. Böyle bir durumda Sosyago tarafından oluşturulacak limitlerin aşılması durumunda, aşım miktarı ayrıca ücretlendirilecektir.

3.4. Sosyago tarafından verilen hizmetler karşılığında, müşterinin gerçekleştirdiği ödemelerdeki hizmet bedeli oranları değişkenlik göstermektedir. Hizmet bedeli oranı, Sosyago tarafından saklı tutulmaktadır. Bu durum müşteri tarafından onaylanmakta ve kabul edilmektedir.

3.5. Sosyago tarafından hizmet verilen müşteri bilgileri, diğer müşterilerle paylaşılamaz. Bu bilgiler Sosyago tarafından saklı tutulur.

3.6. Müşterinin aldığı her hizmet, o hizmetin alındığı dönem koşullarına göre değerlendirilmektedir. Bu sebeple müşteri geriye yönelik hak ve ödeme talep edemez.

3.7. Sosyago internet reklam hizmetlerini hizmet sağlayıcılar aracılığıyla vermektedir. Hizmet sağlayıcıların politika ve hizmet koşulu değişikliklerinden Sosyago sorumlu tutulamaz.

3.8. Sosyago reklam hizmeti sağlayıcıların sunmuş oldukları promosyon bütçe ürün ve hizmetleri, müşterilere yansıtmakla yükümlü değildir. Bunu kullanma hakkını kendinde saklı tutar.

3.9. Sosyal medya içerik ve paylaşımı, reklamların yayına hazırlanması sırasında müşterilerin verdiği sözlü bilgiler esas alınır. Sözlü bilgilerin doğruluğundan Sosyago sorumlu değildir.

3.10. Sosyago’nın ürettiği içerik, yazı, görsel, hareketli içerik ve benzeri içeriklerin Sosyago’nın izni olmaksızın herhangi bir yerde kullanılması yasaktır.

3.11. Sosyago müşteriden gelen içeriklerin telif hakkında sorumlu değildir.

3.12. Görsel reklamların yayınlandığı mecraların içeriklerinden Sosyago sorumlu değildir. Bu sitelerin içeriğinin denetleme sorumluluğunu üzerine almaz.

3.13. Reklam hizmet sağlayıcısının sunduğu, kullanıcıya reklamların tekrar tekrar gösterilmesini sağlayan kod sistemi ve buna bağlı olarak reklamların tetiklenmesinden Sosyago sorumlu değildir.

3.14. Reklamverenin sitesinde bulunan herhangi bir içerik, yazılım veya virüsten doğabilecek ve reklamlar aracılığıyla siteyi ziyaret eden kullanıcılara gelecek zararlardan Sosyago maddi ve manevi olarak sorumlu değildir.

3.16. Belirli reklam özelliklerini kullanabilmek ya da reklamları daha işlevsel ve ölçülebilir hale getirmek için reklam verenin web sitesine eklenecek koddan dolayı oluşacak hatalardan Sosyago sorumlu değildir.

3.17. Sosyago, sosyal medya reklamlarını yönetebilmek için, ilgili sitelerdeki kullanıcı hesaplarının erişimine ihtiyaç duyabilir. Müşteri hesaplarında bu erişimden kaynaklı oluşabilecek bilgi ve içerik kayıplarından Sosyago sorumlu değildir.

3.18. Sosyago tarafından verilen hizmetler karşılığında müşteri tarafından banka aracılığıyla yapılacak ödeme bilgilerinin doğruluğundan Sosyago sorumlu değildir.

4. Müşterinin Hizmetleri Kullanması

4.1. Müşteri, Sosyago’ın verdiği hizmetlere erişmek için, kayıt işlemleri veya hizmetlerin kullanımı kapsamında kendi ile ilgili bazı bilgileri (kimlik veya iletişim detayları gibi) vermek zorunda kalabilir. Müşteri, Sosyago’a verdiği kayıt bilgilerinin her zaman tam, doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

4.2. Müşteri, (Sosyago ile kendi arasında düzenlenen ayrı bir sözleşme ile izin verilmedikçe), alınan hizmetlere, Sosyago tarafından sunulan arayüz ve raporlama hizmeti haricinde hiçbir şekilde erişmemeyi veya erişmeye teşebbüs etmemeyi taahhüt ve kabul etmektedir.

4.3. Müşteri, Sosyago’ın verdiği hizmetlere veya bu hizmetlere bağlı olan sunucu ve ağlara müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir faaliyet ile iştigal etmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. Müşteri, ayrı bir sözleşme ile kendisine özellikle izin verilmedikçe, bu hizmetleri hiçbir amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, ticaretini yapmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. Müşteri, Sosyago’ın verdiği hizmetlerin kullanımının ihlalinden ve bunun doğurduğu sonuçlardan, ayrıca bu sebeple Sosyago’ın maruz kalacağı kayıp ve zarar da dahil olmak üzere, hem Sosyago’a hem de üçüncü şahıslara karşı münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

5. Şifre ve Hesap Güvenliği

5.1. Müşteri, Sosyago’ın verdiği hizmetlere erişimde kullandığı tüm hesaplarla ilişkili şifrelerin gizliliğinde ve bunun korunmasından kendisi sorumludur. Kendi hesabı altında gerçekleşen tüm hareketler için Sosyago’a karşı münhasıran sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

5.2. Müşteri, şifresinin veya hesabının izinsiz kullanıldığını fark ettiği anda derhal Sosyago’a bilgi vermek yükümlülüğündedir.

6. Kişisel Gizlilik ve Kişisel Bilgiler

6.1. Müşteri, verilerinin Sosyago’ın gizlilik politikalarına uygun bir biçimde kullanılmasını kabul etmektedir.

7. Hizmetlerin Kapsamı

7.1. Sosyago tarafından verilen hizmetler yoluyla veya bu hizmetlerin müşteri kullanımı yoluyla erişilen veri dosyaları, yazılı metinleri, bilgisayar yazılımı, müzik, ses dosyaları ve diğer sesler, fotoğraflar, videolar veya diğer görüntüleri gibi bilgiler, içerik olarak anılmaktadır.

7.2. Sosyago, verdiği herhangi bir hizmete ilişkin olarak içeriği ön elemeye tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekme, eleme, değiştirme, geri çevirme veya herhangi bir hizmet kapsamından çıkarma haklarını haizdir. Sosyago, gerekli gördüğü bazı hizmetler kapsamında müşteriye müstehcen, şiddet, terör vs. gibi sakıncalı içerikleri elemek için araçlar (SafeSearch tercih ayarları da dahildir.) sunabilir.

7.3. Müşteri, Sosyago’ın verdiği hizmetleri kullanırken yarattığı, ilettiği veya teşhir ettiği her türlü içerikten ve bunların sonuçlarından ayrıca bu sebeple Sosyago’ın maruz kalacağı kayıp ve zarar da dahil olmak üzere, hem Sosyago’a hem de üçüncü şahıslara karşı münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

8. Mülkiyet Hakları

8.1. Müşteri, Sosyago’ın veya lisansörlerinin, hizmetler kapsamındaki tüm hukuki haklara ve fikri mülkiyet hakların ( işbu hakların kayıtlı olup olmadıklarına ve başkaca ülkelerde bulunup bulunulmadığına bakılmaksızın ) sahibi olduğunu ve bu hizmetlerin Sosyago tarafından gizli olarak belirlenmiş bazı bilgileri içerebileceğini ve işbu bilgileri Sosyago’ın yazılı ön izni olmadan açıklayamayacağını onaylamakta ve kabul etmektedir.

8.2. Müşteri, Sosyago’ın ticari unvanını, ticari markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını ve diğer belirleyici marka özelliklerini kullanma hakkını ve ayrıca Sosyago’ın verdiği hizmetleri kullanırken diğer şirket ve organizasyonların ticari markalarını, hizmet markalarını, ticari unvanlarını ve logolarını işbu markaların, unvanların veya logoların sahipleri veya yetkili kullanıcıları hakkında herhangi bir karışıklık yaratmaya yönelik bir biçimde kullanmamayı, bununla birlikte bu hizmetlerin kapsamına ilave veya dahil edilen hiçbir mülkiyet hakkı ilanlarını, telif hakları ve markalara ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere kaldırmayacağını, gizlemeyeceğini veya değiştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

9. Sosyago Lisansı

9.1. Sosyago, oluşturduğu yazılımların kullanım lisansını müşterilere ayrı bir hizmet olarak satabilir, kiralayabilir. Müşteri bu lisansı, Sosyago yazılı özel izin vermedikçe devredemez, kiralayamaz, işbu haklara ilişkin alt-lisans veremez, işbu haklar üzerinden teminat hakkı veremez veya işbu hakların herhangi bir bölümünü başka herhangi bir şekilde transfer edemez.

9.2. Müşteri, Kanunen açıkça izin verilmedikçe veya zorunlu kılınmadıkça veya Sosyago tarafından yazılı özel izin verilmedikçe; yazılımı kopyalayamaz, sosyal medya paylaşımlarını değiştiremez, sosyago adına kendi sosyal medya hesaplarında paylaşım yapamaz işbu yazılımdan yeni eserler oluşturamaz, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya başka bir yöntemle yazılımın kaynak kodunu veya işbu kodun herhangi bir bölümünü çözme teşebbüsünde bulunamaz, üçüncü kişilerin de bunları gerçekleştirmesine izin veremez.

9.3. Ödeme tutarının dışında, Katma Değer Vergisi ayrıca Sosyago’a ödenir. Sosyago, KDV tutarının maliyeye ödenmesi ile mükelleftir. Sosyago’ın yürüttüğü kampanyalarda belirttiği bedeller KDV hariç bedellerdir.

10. İçerik Kullanım Hakkı

10.1. Sosyago’ın verdiği hizmetlere veya hizmetler aracılığı ile sunulan, gönderilen veya teşhir edilen içerik üzerinde, müşterinin telif ve diğer hakları bulunmaktadır. İçeriği sunmak, göndermek veya teşhir etmek ile Sosyago’ın verdiği hizmetlere veya Hizmetler aracılığı ile müşteri, sunduğu, gönderdiği veya teşhir ettiği her türlü içeriği çoğaltmak, uyarlamak, değiştirmek, tercüme etmek, yayımlamak, halk önünde icra etmek ve teşhir etmek ve dağıtmak için daimi, geri alınamayan, dünyanın her yerinde geçerli olan, telif ücreti olmayan ve münhasır olmayan bir lisans vermektedir. İşbu lisansın tek amacı Sosyago’ın hizmetleri teşhir etmesini, dağıtmasını ve teşvik etmesini sağlamaktır.

10.2. Müşteri, Sosyago’a, söz kousu lisansın, işbu içeriği müşterek hizmetler için ilişkili olduğu diğer şirket, organizasyon ve şahıslara açma ve işbu içeriği işbu hizmetlerin verilmesine ilişkin olarak kullanma hakkını verdiğini kabul etmektedir.

10.3. Sosyago, sosyal medya reklam ve yönetim hizmetlerini kullanıcılarına sunmak için gerekli teknik adımları atarken, müşterinin içeriğini farklı sosyal ağlarda, farklı medyalarda iletebilir ve dağıtabilir. Müşteri, işbu lisansın Sosyago tarafından bu fiiller için kullanılmasına izin verdiğini kabul ve beyan etmektedir.

11. Yazılım Güncellemeleri

11.1. Sosyago, kullanılan yazılımları farklı zamanlarda güncellemektedir. Müşteri, verilen hizmetler dahilinde işbu güncellemeleri almayı kabul etmektedir.

12. Sosyago ile Müşteri İlişkisinin Sona Ermesi

12.1. Müşteri güvenli ödeme sayfasındaki yaptığı online ödemelerle ve ya banka havalesiyle gerçekleştirdiği ödemelerle hizmet sözleşmesini başlatmış olur. Müşterinin aldığı hizmetle ilgili aktif bütçesi bulunduğu sürece hizmet sözleşmesi geçerliliğini korumaktadır. Müşterinin aldığı hizmetle ilgili bütçesi sona erdiğinde, hizmet sözleşmesi askıda kalır. Müşterinin yukarıda belirtilen şartlarda yeniden ödeme yapması halinde işbu sözleşme askıda duran hesabıyla yeniden güncel hale gelir.

12.2. Müşteri Sosyago ile olan hizmet sözleşmesini tamamen sonlandırmak isterse, bu talebini yazılı olarak Sosyago’ın işbu sözleşmenin başında belirtilen adresine göndermek zorundadır. Yazılı olarak yapılmayan sonlandırma talepleri dikkate alınmayacaktır.

12.3. Sözleşmenin Sosyago tarafından feshedilmesi;

a-Sözleşmenin herhangi bir hükmünün müşteri tarafından ihlal edildiği yahut hükümlere uyma niyetinin veya imkanın bulunmadığı hallerde,

b- Sosyago’ın kanunen zorunlu olduğu hallerde,

c- Sosyago’ın müşteriye verdiği hizmetlerdeki ortağının Sosyago ile olan ilişkisini sonlandırdığı veya müşteriye hizmetleri vermeyi kestiği hallerde,

d- Sosyago’ın müşterinin ikamet ettiği veya hizmetleri kullandığı ülkeye hizmetleri vermeyi kesmek üzere olduğu hallerde,

e- Sosyago tarafından müşteriye hizmetler verilmesinin Sosyago için ticari bakımdan uygun olmadığı hallerde.

12.4. İşbu sözleşme sona erdiğinde müşteri ve Sosyago’ın sözleşme süresince yararlandığı veya maruz kaldığı veya sınırsız bir süre devam edeceği açıkça belirtilmiş olan tüm hukuki haklar, sorumluluklar ve yükümlülükler işbu sona ermeden etkilenmeyecek ve işbu haklara, sorumluluklara ve yükümlülüklere sınırsız bir süre uyulmaya devam edecektir.

13. Sosyago tarafından verilecek tüm hizmetlere ilişkin performans, reklam konumu, satış ve müşteri artışı vb. konularda garanti verilmemektedir.

14. Sorumluluğun Sınırlanması

14.1.Müşterinin doğmuş ya da doğacak doğrudan veya dolaylı zararlarından, bu zararlar dolayısıyla uğranılan kazanç kaybı, peştemaliye, harç, resim, ceza, vergi vs. ile iş dünyasında itibar kaybı veya veri kaybı da dahil olmak üzere hiç birinden Sosyago sorumlu değildir.

14.2.Reklamların tam, doğru olduğuna veya varlığına olan güvenden veya reklamcı veya sponsorlar ile müşteri arasındaki herhangi bir ilişki veya işlemden, Sosyago’ın hizmetlerde yapacağı herhangi bir değişiklik veya hizmetlerin veya hizmetlerin herhangi bir özelliğinin verilmesinde herhangi kesin veya geçici bir durdurmadan, hizmetleri kullanım sonucu veya aracılığı ile korunan veya iletilen verilerin silinmesi, bozulması veya saklanamamasından, müşterinin Sosyago’a doğru hesap bilgilerini vermemesinden ve şifresini veya hesap detaylarını güvenli ve gizli tutamamasından kaynaklanan zararlardan tamamen müşteri sorumludur.

15. Telif Hakları ve Ticari Marka Politikası

15.1. Sosyago, Uluslararası fikri mülkiyet hukuku ve Türkiye Cumhuriyeti Telif Hakları Kanunu kapsamında ihlal ihbarlarını dikkate alır. İhbarları belirli bir prosedür kapsamında inceler ve gerekli görürse ilgili hesapları iptal eder.

16. Reklamlar

16.1. Sosyago tarafından verilen bazı hizmetler reklam gelirleri ile desteklenmektedir ve işbu Hizmetlerde reklam ve promosyonlara yer verilmesi gereklidir. Bu reklamlar konuları gereği hizmetlerde yer alan bilginin içeriğini, hizmetler aracılığı ile sorulan soruları ve diğer bilgileri hedefleyebilir. Müşteri, Sosyago’ın hizmetlerinde reklam konulmasını, yapılan reklamın anlayışı, tarzı ve kapsamını belirli bir bildiri yapılmadan değiştirilmesini kabul etmektedir.

17. Sözleşme Hükümlerinin Değiştirilmesi

17.1. Sosyago, gerek duyulduğunda sözleşme maddelerinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler yapıldığında, Sosyago sözleşme metninin yeni bir kopyasını sayfasında erişilebilir hale getirip sunacaktır. Eğer müşteri maddelerdeki değişiklik tarihinden sonra kullanımda bulunursa, Sosyago, müşterinin bu kullanımını yenilenen sözleşme metninin kabulü olarak değerlendirecektir.

18. BİLDİRİMLER

18.1. Sosyago, müşteriye elektronik posta, normal posta ya da hizmetlerle ilgili ilanlarla sözleşmeye ilişkin değişiklikleri içeren bildiriler yollayabilir.

19.UYUŞMAZLIKLAR

19.1. İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir. Doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Antalya mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir. Gerekli hallerde, Sosyago başkaca ülke mahkemelerinde hukuki yollara başvurabilir.

 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait https://www.sosyago.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri belirtilen hizmet satışı ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme şekli vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Sosyago Evgen Group tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. https://www.sosyago.com sitesinde yer alan Hizmet sözleşmesi, gizlilik koşulları ve düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 2- Sözleşme Konusu Hizmet/Ödeme

Alıcı sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. Alıcı, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile, hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder. Alıcı elektronik ortamda doldurduğu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul eder. Sosyago – Evgen Group gerekli gördüğü durumlarda, Alıcı’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, hizmeti durdurma hakkını saklı tutar. https://www.sosyago.com ‘da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ve EFT ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması gereklidir. Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Reklam hizmetinin işleme alınmasından sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni yada herhangi bir başka neden ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Sosyago Evgen Group a ödememesi halinde, Alıcı almış olduğu bu hizmetin bedelini başka bir ödeme kanalı ile (havale, EFT) Sosyago Evgen Group a ödemeye zorunludur. ALICI kredi kartı ile ödeme yaptığında, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 3- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, satılan hizmetin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) Sosyago Evgen Group banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Sosyago Evgen Group bu tarihten itibaren 3 işgünü içerisinde ödemesi alınan reklam hizmetlerini gerçekleştirir. Sözleşmenin onaylandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır. Mücbir sebepler dışında da herhangi bir sebep göstermeksizin SosyagoEvgen Group verdiği hizmeti kısmen yada tamamen, süreli yada süresiz olarak durdurabilir.

Madde 4- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler SosyagoEvgen Group’dan hizmet satın alamaz. Sosyago, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından https://www.sosyago.com sorumlu değildir. Buna istinaden Sosyago Evgen Group, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı Sosyago Evgen Group dan hak iddiasında bulunamaz. https://www.sosyago.com’ dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 5- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

Alıcı Sosyago Evgen Group dan aldığı hizmet yada hizmetleri istediği zaman kullanmayı bırakabilir. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder. Alıcı, https://www.sosyago.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme şekli ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının , olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıları okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Madde 6-Garanti / İade / İptal

Sosyago Evgen Group un verdiği hizmetin garantisi yoktur. Hizmet Alıcı’nın beklentilerini karşılamayabilir, ya da internet reklam hizmeti konusunda hizmet sağlayıcı konumunda olan Google, Yandex, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin vb. kuruluşların politika ya da hizmet değişikliği dolayısıyla alıcı önceden memnun olduğu hizmetlerden verim ya da yarar sağlayamayabilir. Bu takdirde alıcı Sosyago Evgen Groupdan hizmet almaya devam etmez, hizmeti iptal edebilir, ancak herhangi bir ödeme iadesi söz konusu değildir.

Madde 7- Gizlilik

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

Madde 8- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, ANTALYA Mahkeme ve İcra daireleri Yetkilidir. Ödemenin www.sosyago.com internet sitesi üzerindeki ‘Güvenli ödeme sayfası’ nda yer alan sanal pos uygulaması sayesinde kredi kartı aracılığı ile, EFT, banka havalesi ya da herhangi bir başka kaynak ile gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.